Privacy verklaring

Social Media Hulp (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op met Arjan Stroeve via arjan@socialmediahulp.nl of 06-55911424.

Wie zijn wij?

Wij zijn Social Media Hulp; uw hulp bij het onderhouden van de sociale kanalen van diverse MKB’ers tot grote multinationals, van Groningen tot Brussel, van theaters tot meubelzaken en van gemeentes tot festivals. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is Gasthuislaan 2, 8331 MX Steenwijk.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, deelnamedetails van evenementen en/of bijeenkomsten, lifestylekenmerken, transactiegegevens, social ID, cookie ID, online surfgedrag, IP-adres en locatiegegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.
 • Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van Social Media Hulp, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken, maar ook gegevens over uw interessegebieden zodat we u zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het informeren over wijzigingen in de producten of diensten, voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.

We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post en social media. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Als wij een opdracht uitvoeren voor onze klant, krijgen we ook te maken met persoonsgegevens. Wij hanteren voor dit soort opdrachten een verwerkersovereenkomst, waarin alle kaders met betrekking tot het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens staan. Wij bewaren bestanden met persoonsgegevens die wij vanuit klanten krijgen maximaal 1 jaar, met uitzondering van bestanden die langer dan 1 jaar worden gebruikt. Bij het stopzetten van de werkzaamheden worden alle bestanden overgedragen aan de klant en verwijderd van onze systemen.

 • Contactformulier
  Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Nieuwsbrieven en mailings
  Wij versturen onze maandelijkse nieuwsbrief via MailChimp. MailChimp is gevestigd in de US, daarom heeft Social Media Hulp het Data Processing Addendum met MailChimp afgesloten. De nieuwsbrieven die worden verstuurd, bevatten informatie
over ons bedrijf en handige tips & tricks op het gebied van social media. Ze worden verstuurd naar het klantenbestand en naar overige aanmelders van de nieuwsbrief. Uitschrijven kan te allen tijde via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Marketingdoeleinden
  Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op basis van deze statistische analyses worden mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aangeboden. 
Daarnaast werven wij nieuwe klanten en soms nieuwe collega’s. Om met hen contact te kunnen onderhouden, verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden. Dit gebeurt onder andere via Google AdWords en social media campagnes (social advertising). Hiervoor verwerken wij bijvoorbeeld het IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Zo kunnen wij op de juiste plekken de meest relevante advertenties laten zien.
 • Bijzondere gegevens
  We verwerken 1 type bijzonder persoonsgegeven, namelijk het geslacht. Dit verwerken wij om u aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’ of om u gerichter advertenties te kunnen laten zien. 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ socialmediahulp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via privacy@socialmediahulp.nl of 06-55911424.

 • Informatie en inzage: u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: u kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u hebben.
 • Vergetelheid: u hebt het recht tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.
 • Bezwaar, recht tot verzet: u kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: u kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten dragen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: u kunt per verwerking uw toestemming intrekken. Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM-systeem, Google (Analytics), de aanbieden van onze Cloud, social media en e-mailmarketingsysteemaanbieders. Maar ook partijen zoals marketingbureaus, drukkerijen en postverwerkers. Tot slot schakelen wij wel eens een fotograaf of een externe webbouwer in. De overdracht van persoonsgegevens blijft dan beperkt tot contactgegevens. 
Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookies

Offerte aanvragen

Vraag nu een offerte aan!

We nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Uw naam

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw organisatie


×